Depresia.

Autor: Milota Višňovská | 28.8.2016 o 12:45 | Karma článku: 7,25 | Prečítané:  2555x

V článku Vám chcem povedať všetko, čo  o depresii viem, čo by Vám mohlo pomôcť na ceste odhaliť jej príčiny a tým umožniť čo najskôr  sa jej zbaviť. Nie je to ľahké. Depresia je totiž   tiež často len príznak.

Depresia.

 

Asi sa nenájde človek, ktorý by v živote  nezažil   stavy depresie.

Pokúsim sa    napísať  Vám  čo možno najviac informácií, počnúc  samotnou  depresiou , ale aj ostatnými možnými príčinami  depresie. Lebo depresie sú často tiež  len príznakom , ktorého príčina  môže byť   na inom mieste.

Preto odporúčam prečítať celý článok. Moje články sú väčšinou dosť dlhé, na konci sa pokúsim spraviť  zhrnutie.

Depresia  je  závažné psychiatrické ochorenie, vlastne sa považuje za afektívnu poruchu, teda jednoducho  za  poruchu  toho, čo cítime, ako po citovej stránke vnímame život.

Prejavuje sa   stratou nálady, pocitom stiesnenosti, stratou záujmu o čokoľvek, stratou   radosti, slabosťou vôle ,  určite sa tu  spozná každý. Pri čítaní prejavov psychiatrických ochorení  je  charakteristické, že  sa  dá nájsť skoro u každého  podobnosť našich vlastných ťažkostí  s tými prejavmi, aspoň v niektorých epizódach nášho života a to myslím aj  s humorom  , aj vážne. 

Depresia  prebieha  buď osamotene, ale častejšie  spolu s inými  psychiatrickými, alebo   somatickými /telovými/ ochoreniami, to býva častejšie. Ak aj na začiatku vznikla , len ako psychická porucha, tak časom má významný vplyv aj na telo. Častejšie je ale odrazom poruchy pôvodne inde  v tele, najčastejšie v tráviacom trakte, viac vysvetlím v článku ďalej.

Niekedy je  plynulý  prechod a prekrývanie  súčasne  s poruchami správania,  pamäti , s demenciou, niekedy aj  s bludmi  a  halucináciami.

 

Problém je, že ide  väčšinou o mladých ľudí vo veku  25-35 rokov, má to nesmierny  dopad  aj na  pacienta, aj na  jeho rodinu  , prácu, nároky zdravotníckej starostlivosti.

Závažnosť a nebezpečnosť depresií tkvie predovšetkým v tom, že u 5-15 % je   riziko   suicídia /sebevraždy/!

Rizikoví pacienti sú  rozvedení, ovdovení, starobní dôchodcovia, nezamestnaní, osamelí atď., ktorí prežili nejakú traumu, v dnešnej dobe je to  aj zadĺženosť, problémy v práci, vo vzťahoch. Rizikom  je aj strata milovanej osoby, najmä jej úmrtie, čo patrí medzi  najťažšie súčasti života.

Rizikové, vyvolávajúce   faktory sú  pritom  rôzne nepríjemné zážitky  v živote, obzvlášť v rannom detstve.

 

Príčina  vlastnej depresie v pravom slova zmysle   je  nejasná,   väčšinou sa na jej vzniku podieľa viac    faktorov, niekedy   „zdanlivo“ ani nenájdeme   možný  vyvolávajúci moment -  človek  je bohatý, inak zdravý ,darí sa mu v práci, má zdravé deti   a napriek  tomu  má depresiu, okolie  sa  ne neho  samozrejme hnevá, čo   mu nepomáha, ale naopak zhoršuje  celú  situáciu. Vzniká  začarovaný kruh.

Často   sú  depresiou postihnutí   tzv. puntičkári.

Možné  známe príčiny:

-alkohol,  drogy,  rôzne infekčné  /viď ďalej/ , metabolické ochorenia , napríklad    celiakia,   ochorenie štítnej žľazy, sú o nich tiež samostatné články,  stavy po   infarkte myokardu-tiež doporučujem prečítať  článok   o ischemickej chorobe srdca aj o  bolesti na hrudníku , Sclerosis  Multiplex -SM  , SLE- systémový lupus,  M.Alzheimer, Parkinsonova choroba /zaujímavá je možná asociácia Parkinsona , aj SM s celiakiou/, Menierova choroba,  rôzne lieky- thiazidy na liečbu tlaku , Ibalgin, Indomethacin, teofylíny, antikoncepčné tabletky, beta  blokátory,  lieky na   chudnutie, mnohokrát   zakázané práve pre   vznik  ťažkých depresií  , až so suicídiom / t.č najnovšie   sa povoľuje Orlistat  /,   H2 blokátory  /napr.Ranital/ a inhibítory protónovej  pumpy / na liečbu vredov- viď antisekrečnú liečbu pri    Helicobacter  pylori/, vysoké dávky kortikoidov, náhle  vysadenie Baclofenu,  nedostatok  horčíka-magnesia, o tom je tiež samostatný článok.

Určite netreba zabudnúť ani na  hyperprolaktinémiu, teda zvýšené vylučovanie   hormónu prolaktínu , ktoré je popísané v článku  Osteoporósis. Je to vlastne tiež len príznak, má svoje príčiny.

Prolaktín úzko súvisí s Dopamínom, ak je málo  Dopamínu, tak je veľa Prolaktínu, preto sa aktivujú depresie aj pri liečbe závislostí od nikotínu ,  lebo závislosti idú  ruka v ruke s citlivosťou dopamínových receptorov v mozgu, tiež sa tvorí dopamín v pečeni,  takže úzko súvisia depresie s pečeňou a celým tráviacim traktom, alebo  patria depresie ku  Parkinsonovej chorobe,  o tej mám teraz rozpísaný   článok.  Dopamín totiž robí pocit blaha, aj pri závislostiach. Pri abstinencii, dochádza ku demaskovaniu depresií, psychóz. Preto sa niekedy závislosť od nikotínu  rieši aj pomocou Welbutrinu,  to je psychiatrický liek.

Tu by som spomenula   aj lieky  , ktoré robia hypoglykémie a tá robí poruchy  správania, aj depresie,  halucinácie, prejavy demencie-tzv. neuropsychiatrické prejavy- sú to najmä   antidiabetiká   zo  skupiny   derivátov  sulfonylurey: napr. Maninil, Minidiab, Glucovance,  Glipizid, Oltar, Amaryl, Melyd, Glurenorm...a to najmä  v spojení s beta blokátormi na liečbu tlaku a znižovanie frekvencie srdca a spolu s alkoholom. Táto  3 kombinácia potencuje vznik   hypoglykémie  aj o niekoľko  hodín.

Ďalej  sem patria  lieky: ACE inhibítory    na liečbu tlaku, diuretiká, Anopyrín, Biseptol, Paralen, Warfarin, Líthium, inzulín samozrejme...u diabetikov   rozhodne  doporučujem prečítať    časť diabetes  mellitus, aj keď je dlhá, dá sa to prečítať na viac  krát. O Hypoglykémiách je tiež samostatný článok.

-ďalšou príčinou je deficit neurotransmitterov, čiže látok, ktoré prenášajú  nervové signály z jednej nervovej bunky na druhú,   ešte  stále  sa  skúma  ich príčina, ale rozhodne na ich funkciu negatívne vplýva nerovnováha v ionoch/  calcium ,magnesium, kalium,  natrium, fosfor...,tieto majú zas veľa príčin,  bližšie popísané v časti  nedostatok magnesia  , a neurogénny  tetanický syndróm, tiež aj v článku Doplňovačka .

Viď záver tohto  článku, kde je  informácia o udelení Nobelovej ceny v r 2013  vedcom, ktorí detailnejšie  priblížili mechanizmy, ako bunky, teda aj nervové   medzi sebou komunikujú.

Niekedy môže pomôcť  práve suplementácia  Magnesia ku liečbe  diuretikami, antidiabetikami.

Na  prenos  vzruchov, funkciu  neurotransmitterov, vplýva  v neposlednom rade aj elektromagnetické žiarenie, zistilo sa napríklad, že pracovníci, ktorí  inštalujú vysielače, majú  častejšie depresie. To isté by logicky malo platiť aj pre  časté telefonovanie  mobilným telefónom.

Ďalej  patria medzi  príčiny depresie  onkologické  stavy a to nielen už  v priebehu onkologickej diagnózy, ale aj ako predzvesť  onkologickej diagnózy  ,  hyperkalciemie, teda stavy s vyšším vápnikom v krvi,  o tom píšem v článku   Hyperparathyreósis ,čo spojené so  zvýšenou hladinou    kalcia,  ale aj  s nízkou ,   súvisí to pritom s  neurogénnym tetanickým syndrómom,   pancreatitídou, a rôznymi inými prejavmi. Len stručne, ide o chorobu psychiky, teda vzdychov, kameňov, myslí sa močových, boľavých kĺbov a vredov.

Doporučujem  z hľadiska príčin prečítať aj články o nedostatku  magnesia   a histamínovej intolerancii, všade  tam nájdeme   ako   možný klinický prejav aj depresiu , zároveň  poruchy správania,  až demenciu, panické poruchy, tieto  psychické  prejavy spolu úzko súvisia.

 Vzhľadom na to, že je toho veľa,   neodpisujem to, dokonca to považujem za   rozumné  ponechať to   len v daných článkoch, aby  sa pochopila súvislosť medzi jednotlivými príznakmi, možno zas v príslušných článkoch  nájdete súvis s možnými príčinami depresie.

Taktiež budete nasmerovaní na prečítanie o chronických infekciách, hlavne    rôzne vírusy/  herpetické,  infekčnej mononukleózy, Borelie,   H. pylori- ešte sa len skúma jeho vzťah, ale treba  na to myslieť,  v praxi som si všimla  dosť  často asociáciu  tejto infekcie  s ložiskami     v CNS, teda v mozgu. Vysvetlenie  , ako je to možné, nájdete aj v článku Gastritídy.

Taktiež niektoré parazity môžu   vyvolať psychické poruchy- napr. pásomnica, alebo  brucelóza,   chovatelia  oviec, dobytka, celkovo  pri narušení flóry v tráviacom trakte , o čom píšem v článku Normálna flóra včreve. Môžu to byť rôzne baktérie, mikroorganizmy, ktorých zdrojom sú zvieratká.

Údaje  o infekčnej mononukleóze  nájdete v článku Chrípka  versus prechladnutie. Zvlášť je napísaný článok  o Borelioze , aj Helicobacter pylori. Taktiež sem patria aj chronické infekcie  VHB,VHC a to  je spôsobené primárne infekciou pečene , aj sekundárne následkom liekov na ich liečbu.

Patria sem aj chronické infekcie  v malej panve, dosť časté u mladých žien,  nevynímajúc  ani chronické urologické zápaly u mužov, najmä chronický zápal prostaty je  therapeuticky  dosť ťažko  zvládnuteľný.

Tu len okrajovo spomeniem, že  často pomôže  autovakcína, alebo aj homeopathia /Cantharis, či spolu so Staphysagriou, ale najlepšie je poradiť sa s odborníkom na homeopatiu/, prípadne Wobenzym s antibiotikami, tie sa musia dávať aj 3 mesiace a to spolu s antimykotikami a probiotikami . Ale o infekciách močových ciest je tiež samostatný článok.  Často je súčasne zápal v čreve, Crohn, alebo celiakia,  a podobne.  Močovopohlavné infekcie  vedia tiež robiť poriadne depresie.

Taktiež je častý vznik depresií pri sepse akejkoľvek etiológie.

Aj pri enormnom vyčerpaní psychickom, či   telesnom, napríklad  častý výskyt depresií až so suicídiom na vojne  u chlapcov.  

Depresie  môžu byť aj pri subdurálnych krvácaniach, to je krvácanie medzi mozgové obaly , niekedy po   nepatrnej traume, alebo si ju už človek  nepamätá pre následné  poruchy pamäti, niekedy pre poruchy  zrážania krvi, ale tomu je venovaný samostatný článok Krvácanie.

Tu len tak  okrajovo, že  často sú tieto poruchy   zrážania krvi pri poškodeniach pečene  najrozličnejšej príčiny, vrátane  alkoholu, ale aj napr. pri celiakii, je tu možná asociácia, zas musím zdôrazniť, že tak ,ako je   dôležité  myslieť na túto chorobu, je   dôležité ani ju nepreceniť ! Ale je to veľmi ťažké, tak ako  všetko v medicíne !

Mala som napríklad pani, ktorá bola pre ťažké depresie aj hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení, neskôr jej zistili subdurálny hematóm, manžel ju inak aj často bil, on sám bol pritom alkoholik, mal  ťažkú cirhózu pečene. Ak si prečítate  článok Normálne baktérie  v čreve a Gastritídy , tak  pochopíte, prečo si myslím, že jednou z príčin mohol byť aj súčasný  H.pylori, ktorý  ľudia s chorou pečeňou mávajú často, tak ho mohla dostať aj tá pani, a ten mohol spraviť problém s vápnikom, s cievami,  atď,  nehovoriac o traume psychickej, čo život s takýmto človekom znamená. Inak ten pán , v čase  keď bol triezvy,  vedel byť aj veľmi dobrý, čo sa stáva často.

Chcem tým len poukázať na to, že  je tiež dôležité, na aké ochorenia sa liečia aj  tí, s ktorými je depresívny človek v kontakte, a to myslím všetkých, nielen geneticky príbuzných, vrátane kontaktu so zvieratkami, aj teda  vyšetrenie CT hlavy, lebo  samotný úraz si už tento človek nemusí pamätať.

 U  starších  ľudí   môže byť  zmena psychiky , depresie, zmeny správania, rozprávanie  z cesty , často   prvým a jediným prejavom  napríklad chrípky,  zápalu    obličiek, pľúc,  brušnej príhody, alebo aj kardiálnej dekompenzácie,  vrátane  infarktu myokardu.  U starších ľudí sú totiž  typické  netypické  príznaky.

Určite  sem patrí aj diabetes mellitus, aj na začiatku  diagnózy aktivované stresom, prekvapením , ale  aj  v priebehu  diabetu, pri zlej kompenzácii  ,ako komplikácia   diabetu.

Aj    odvykanie od fajčenia   môže   navodiť depresie až s rizikom suicídia,   tu sa odvykanie robí pomocou  Wellbutrinu, doporučuje sa   odvykať postupne, nie naraz  , za pomoci   nikotínových náplastí. Viď  samostatný článok Odvykanie od fajčenia.

Medzi príčiny depresie  môže patriť aj strava, aj zloženie vzduchu, ktorý dýchame. Viď presnejšie  článok  Cievne príčiny.

Ohromne   dôležitá   je   anamnéza  osobná, aj rodinná, aj čo sa týka  priateľov ,  dokonca spolupracovníkov ,  lieková, pracovná,  gynekologická, epidemiologická, kontakt so zvieratami .Všetko so všetkým súvisí. Samozrejme všetky pridružené prejavy, laboratórne nálezy. Znova musím zopakovať, že to nie je   ľahké, záleží na každom detaile, ako  v každej práci, ako  pri každej diagnóze, príznakoch !

 

Je  všeobecne  známe, že  každé dlhotrvajúce ochorenie  prináša zároveň so sebou aj depresie, často je  to ale   sekundárne  z pocitu bezmocnosti, aj   zo samotného ochorenia, ktoré  robí dysbalanciu , nerovnováhu  v iónoch,  tým sa naruší  vlastne  aj prenos    nervových vzruchov, to logicky ovplyvní aj   psychiku. Pritom niektoré   prvotné príčiny   sú liečiteľné, niektoré   nie,  tam je potrebná antidepresívna liečba   dlhodobo , aj po  odhalení prvotnej príčiny. Napr.  vezmime si  takú osteoarthrózu, čo  časté bolesti chrbtice, kĺbov, doporučujem prečítať  taktiež zvlášť  článok ,  veľa pacientov   chodí nakoniec  na   ambulanciu chronickej  bolesti  , aj na psychiatriu,   tu ordinované antidepresíva   patria ku  celkovej liečbe.... všimnite si    sekundárne príčiny    osteoarthrózy, sú   skoro identické!   Pritom   veľa  krát  liečiteľné, len sa    často  zameriame   na následok, nie na príčinu!

V tomto prípade, len na depresiu , a tým pádom chodíme len ku psychiatrovi.

Nesmieme  zabudnúť ani na  drogy, ktoré zvlášť potencujú vznik depresií, nikotín  má taktiež podporný    význam , celkovo   stres   rôzneho  pôvodu, ktorý robí  acidózu, tá  narušuje prenos  vzruchov.

A to nehovorím o genetike, ktorá  okrem  prenosu   niektorých  dedičných  konkrétnych  predispozícií  ku určitým chorobám , kóduje aj povahové vlastnosti, spôsob  excitability, toleranciu, čo  naša psychika  zvládne   „ v medziach normy“ a čo už nie .

 

Depresie  majú rôzne delenie- endogénna/ zdanlivo bez príčiny/, reaktívna- ako reakcia na   negatívne situácie v živote.

Alebo sa delia na  monopolárne,  bipolárne- striedajú sa obdobia –veselé-manické s obdobiami depresívnymi. Bude popísané ďalej.

Depresia pritom  môže  mať stupne:

-ľahký- ľahké ťažkosti v živote

-stredne ťažký- značné ťažkosti v bežnom živote

-ťažký- vždy aj so somatikou- reakciou tela,   psychicky neschopnosť pokračovať v bežnej aktivite

-ťažká depresia so psychotickými príznakmi- bludy-porucha myslenia / napr. namiesto do práce ide  operovať –úplne mimo myšlienka/,  halucinácie-  porucha vnímania- zrakové, sluchové, čuchové  vnemy, ktoré reálne neexistujú.

Patria sem aj hypochondrické ,čudné opisy  ťažkostí- mozog ako kameň,..

 

Reaktívna / po známej príčine/  neliečená depresia    väčšinou  po 6-12 mesiacoch  spontánne  prejde  . Niekde sa udáva hranica 3 mesiace. Tak je to v odborných článkoch. Skutočnosť je ale taká, že napríklad po smrti milovaného človeka,  depresie môžu trvať aj dlhšie, aj 2-3 roky,  vlastne človek  už  nikdy   nezabudne na  túto stratu, len  možno  časom sa zmieri  s bezmocnosťou , že sa to nedá zmeniť, a snaží sa  prežiť  s pomocou lásky k tým, ktorí tu  zostali. Je to aj naša povinnosť ku nim, aj ku tomu človeku , ktorý odišiel. Je to  aj jedna z najťažších vecí, ktoré  život prináša, nech  by nám akokoľvek niekto tvrdil, že je to normálne.

 

Ku sprievodným príznakom depresie patrí:

-porucha spánku

-zvýšenie alebo zníženie hmotnosti . Tu ma tiež napadol taký prípad z praxe, keď jedna pani   začala chudnúť, nič  sa jej nezistilo, dali sa antidepresíva , plus berie kopu liekov    na štítnu žľazu, srdce, tlak  , atď. manžel  je po operácii žalúdka a po liečbe  H. pylori. Ona však na   gastrofibroskopii nebola. Nemá tráviace ťažkosti, má už aj viac rokov. Ale máme  tak istotu, že nemá H. pylori? Pritom aj jej zať,  s ktorým  bývala v spoločnej domácnosti, mal psychickú poruchu.

-myšlienky na smrť

-sebapoškodzovanie

-zníženie koncentrácie- teda nedá sa ani učiť, fungovať v škole, v práci, jednoducho je človek mimo

-zvýšená únava,  málo energie

 

Hlavné príznaky  sú –depresívna nálada a strata záujmu o čokoľvek, strata   vnímania radosti – anhedónia!

Pojem  dystýmia = chronický depresívny syndróm, trvajúci  u dospelých  dlhšie ako 2 roky, u detí  ako 1 rok / podráždenie, skleslosť, únava, neschopnosť sa tešiť.

 

Somatické príznaky:

-väčšinou ráno, dopoludnia

-skoré prebúdzanie o 3-4 hodine  ráno

-nechutenstvo, chudnutie

-znížená  chuť na sex

-buď spomalenie    motoriky, psychiky alebo naopak  zvýšená agitovanosť, podráždenosť

 

Larvovaná depresia= skrytá, maskovaná-prejavy:

-dyspepsie/ problémy s trávením/, palpitácie-búšenie srdca, bolesti na hrudníku

-príznaky  niekedy   pripomínajúce   neurogénny tetanický syndróm-doporučujem  znova prečítať, často sú tu  spoločné  sekundárne príčiny / články Vám budem posielať postupne/.

 

Ku diferenciálnej diagnóze , okrem hore vymenovaných  sekundárnych možných príčin  depresií , patria aj:

-depresia  indukovaná psychoaktívnymi látkami/  patria sem aj drogy- už spomínané/

- demencia, depresívna pseudodemencia

-bipolárna afektívna porucha

-depresia pri inom  psychiatrickom ochorení- napr. ako súčasť  schizofrénie, schizoafektívnej poruchy

Ale aj tá schizofrénia môže byť napríklad aj pri celiakii, hlavne, ak vznikla v mladom veku. Môže  ísť aj inú príčinu atrofie klkov v čreve.

Kedy  je predpoklad   fyziologickej depresie?

-je zachovaná  adaptácia  na  bežné  životné  záťažové situácie

-menšia intenzita

-je zrejmá príčina

-odoznie do 3-6 mesiacov

 

Therapia:

Platí, že stanoviť diagnózu   depresie je ťažšie ako ju liečiť!

 

Hneď na začiatku   treba zdôrazniť, že liečba     záleží predovšetkým od príčiny! Tak, ako pri každej chorobe.

A samozrejme potom treba  riešiť predovšetkým tú príčinu. Ale súčasne sa musí liečiť aj depresia ako príznak, nakoľko pretrváva   aj samotná príčina , ktorá je  často už ťažko liečiteľná.

Zaujímavý je poznatok, že napr. pri odvykaní od fajčenia  môže  u predisponovanej  osoby  prepuknúť depresia, niekedy   až s následkom suicídia! Aj keď je nesmierne dôležité   zanechať fajčenie,  aj tu treba byť obozretní a myslieť na  túto komplikáciu  liečby   od závislosti  na nikotíne. Aj sa  doporučujú   podávať    lieky   na depresiu- Welbutrin. Určite   pomôže aj   pridanie magnesia. / P.S. predstavte si  , že má  pacient  ešte aj celiakiu, alebo nejakú chronickú infekciu, a ešte aj  montuje vysielače, niet  sa čo čudovať , že má depresie ,aj vážnejšieho charakteru/. Tiež  je niekedy   lepšie  zanechať  fajčenie postupne , ako keď sa  vysadzujú  niektoré lieky/.

 

Na začiatku  psychotherapia  - 3-4 mesiace, má niekedy porovnateľný účinok  ako    farmakotherapia. Ide vlastne o opakované návštevy  u psychológa.

 

Farmakotherapia- sú tu rôzne možnosti, ktoré má aj všeobecný lekár, ale  niekedy treba  vyhľadať pomoc psychiatra.

Ľudia ale vyhľadajú psychiatra aj sami, lebo nepotrebujú odporučenie, teda výmenný lístok ku psychiatrovi od všeobecného lekára.

Mnohé lieky  sú na doporučenie  práve psychiatra .

Majú mnohé kontraindikácie, nežiadúce účinky.

Napr. často využívané   inhibítory spätného  vychytávania serotonínu  - SSRI -  sú rezistentné u subklinickej hypothyreózy. /  znížená  funkcia štítnej  žľazy je    tiež jednou zo sekundárnych príčin depresií, navyše je aj dosť často spojená s celiakiou/.Rezistentné znamená, že  sú bez účinku. Sú to napr.  Citalec, Seroxat,

Pri niektorých   antidepresívach   treba častejšie merať tlak, lebo  ho môžu zvyšovať.

Nedoporučuje sa  kombinovať antidepresíva s liekmi na liečbu arytmií. Najmä  skupina  tricyklických antidepresív  nie je vhodná, sama robí arytmie, suchosť úst...sem patrí napr. Amitryptylín,Prothiaden. Nevhodný je aj pri glaukome a hypetrofii prostaty.

Aké lieky   zvoliť pri liečbe  depresie?

-nie je   nejaké  typické vodítko, ktoré  antidepresívum použiť

-skladba príznakov   pacienta nie je dostatočným vodítkom  pre výber antidepresíva

-rôzne antidepresíva majú rôzny výskyt nežiadúcich účinkov, ktoré pacienti vnímajú,  aj hodnotia veľmi individuálne, dôležité je brať ohľad aj na preferencie pacienta  ku určitému lieku, pretože to znižuje  riziko prerušenia liečby

/toto  je záver  z článku  Medicina po promoci 1/2015/

 Skutočne  liečba  patrí do rúk odborníka, aby zohľadnil  aj príčiny, aj interakcie liekov. Kardiológ a psychiater  by  mali o sebe vedieť, preto sú  nesmierne dôležité zoznamy liekov, aby ich pacient  nosil  so sebou, aj ukázal   príslušnému odborníkovi. Navyše  arytmie aj depresie    majú niekedy spoločného  vyvolávateľa . Aj o arytmiách  je samostatný článok.

 Za úspech liečby sa považuje aj 50% zlepšenie po 8 týždňoch.

Ak  nedošlo ku zlepšeniu ani po 8 týždňoch liečby, psychiater   zváži  buď  výmenu lieku, alebo  zvýšenie dávky, alebo pridanie  ďalšieho lieku.

Prechod   z jedného na druhé antidepresívum má tiež svoje pravidlá,  určite  si netreba lieky   svojvoľne   vysadzovať a meniť. Je tu riziko   , u niektorých liekov , náhleho zhoršenia stavu po  vysadení liečby  a to až s následkom   suicídia.

Rozhodne to patrí do rúk odborníka, psychiatra!

Len stručne / ale to už viac menej informácia pre lekára/ pravidlá  pri prechode na iné typy antidepresív:

1.prechod z tricyklických antidepresív na SSRI – môže sa priamo urobiť

2.z lieku s dlhým polčasom na   krátky polčas-napr. z fluoxetinu na sertralin, treba najprv fluoxetin  3 dni vysadiť- ešte doznieva jeho účinok, a potom dať 3 dni  najprv  ½ dávky sertralinu

Ak to tak nespravíme, hrozí  serotonínový efekt- príznaky   z nadmerného serotonínu:hnačka, únava, potenie,teplota,hypertenzia, agitovanosť až poruchy vedomia,

Tu spomeniem  zaujímavú vec, že aj   lieky typu opiátov, dosť často predpisované aj doporučované v liečbe bolesti, blokujú  receptor serotonínu, teda sa serotonín   hromadí pred receptorom, teda tiež navodí pri súčasnom užívaní  SSRI tento sérotonínový efekt.  To isté vznikne, ak pacient  predtým drogovo závislý, má  depresie/ drogy patria medzi príčiny  psychiatrických ochorení, narušia  celkovo   neurotransmittery/  a na tieto depresie užíva  SSRI / Citalec, Seroxat,../ a potom  si v snahe   zmierniť abstinenčné príznaky  dá Tramal/ vlastne sa vráti ku droge/, navodí si tieto    serotonínové príznaky.  Potom chodí po lekároch s hnačkami, búšením srdca, arytmiami, potením , atď.

Opiáty majú ale  čoraz viac  nezastupiteľné miesto v liečbe   najmä chronickej bolesti, len treba dať pozor, aby sa nepredpisovali   spolu s inhibítormi sérotonínových receptorov na psychiku. O tom je tiež samostatný článok Bolesť.

3. z krátkeho na dlhý- keď napríklad  setralin idem  vysadiť  a chcem nasadiť  fluoxetin-  tu treba dať oba 3 dni súčasne/ kým fluoxetin začne  účinkovať/

Fluoxetin= Deprex,Prozac

Sertralin=Zoloft

 

Ukončovanie therapie   musí byť vždy so súhlasom  psychiatra  , postupne / napr. po  viac ako 3 mesačnej liečbe sa robí vysadzovanie  v priebehu 8-12 týždňov/,postupným  znižovaním dávok.

Dĺžka   liečby depresie- ak  ide o 1. epizódu, doporučuje sa liečiť  min. 6 mesiacov   až 1 rok , ak  je  epizód viac, tak dlhodobo.

Pozor  ! Pri náhlom vysadení antidepresív  môže vzniknúť syndróm  z náhleho vysadenia:

-nauzea, vomitus, neistá chôdza,zrakové poruchy,podráždenosť- veľa krát sa to považuje za  návrat depresie, relaps- trvá to 2-10 dní

 

Ešte ku fytofarmakám- zvlášť s obsahom ľubovníka  bodkovaného- nesmie sa dávať  spolu s liekmi SSRI/ Citalopram, Sertralin, Paroxetin/

 

Indikácie ku akútnej hospitalizácii:

-riziko  suicídia/sebevraždy/

-odmietanie potravy

-agitovanosť + bludy

-potreba zabrániť   secundárnemu negatívnemu dopadu/ stres medzi manželmi, môže vyústiť až do konfliktu  s výsledkom  ublíženia na zdraví/

Pri ohrozovaní seba  alebo okolia  sa tento prevoz na psychiatrické oddelenie realizuje s pomocou RZP a polície!!

 

Riziko suicídia sa   ťažko sa odhaduje. Nie je pravda, že kto  o suicídiu  hovorí, nespraví  to !! Vždy tieto  úvahy treba brať vážne!

 

Teraz ešte pár informácií z iného zdroja/   žiaľ, nemám už poznačený časopis, z ktorého som to vypisovala/:

 Depresia = patologický smútok -porucha  mozgu:

-beznádej, sebaobviňovanie, neschopnosť sa tešiť, zníženie záujmov, aktivity, hypochondria/somatická aj vegetatívna/,poruchy  spánku, apetítu, nesústredenosť, sexuálne dysfunkcie, bolesti

 

Rozlišujeme:

-reaktívnu- na predchádzajúcu udalosť

-súčasť neurózy, úzkosti

-endogénna- porucha receptorov / tu ma napadla tiež jedna pani, ktorá  bola učiteľkou, má ťažkú endogénnu depresiu,má na ňu aj invalidný dôchodok,   súčasne aj diabetes, pritom jej sestra je po mozgovej príhode, napadla mať  jedna možnosť, tiež infekčného charakteru, ale  nemám o tom dôkaz, lebo pani nebola na gastrofibroskopii, len jej sestra, tá po mozgovej príhode, ktorej zistili vredy. Súvislosť pochopíte po prečítaní článku Gastritídy a Normálne  baktérie v čreve. Mám aj články o cievnych mozgových príhodách, ktorý zas úzko súvisí s krvácaním a trombózou v cievach./  

-larvovaná , maskovaná-somatické príznaky/ viď vyššie/

-symptomatická- pri iných ochoreniach- viď  možnosti, o ktorých v priebehu článku píšem , aj  viď zhrnutie na konci

Tu je nová príčina  depresie , aj ako  predzvesť   rakoviny, prodróm, alebo aj   infarktu-pocit ťažkých rúk, alebo ako príčina  anemia,  rôzne príčiny .

-depresie pri organickom poškodení CNS -atrofia mozgu/rôzne príčiny/,zápal, nádory , p. výživy

-farmakogénna - napr. po rezerpíne

-depresia ako súčasť iných psychiatrických ochorení- syndr. závislosti na alkohole, schizofrenia / vlastný svet/, mentálna anorexia- aj pri nej je často súčasne celiakia, či iná atrofia klkov v čreve.

Pri fyziologickom smútku na rozdiel od depresie:

-je zachované sebaovládanie

-sociálne kontakty prijíma  aj ponúka

-spontánne  odoznie do 6 mesiacov/12/

Medzi neuroprenášače-transmittery –patria: serotonín, noradrenalin, dopamín. Mimochodom ich tvorba je  mimoriadne závislá od   zdravia  v tráviacom trakte.

Sú ovplyvňované aj hormónmi/ dospievanie, klimakterium, gravidita, kojenie-popôrodné depresie časté/, stresovými hormónmi,  strata blízkeho, frustrácia, stres,..

 

Depresia býva 4. najčastejším dôvodom  PN.

Vraj,  ak  navštívi pacient viac ako 5x  ročne ambulanciu   všeobecného lekára, treba myslieť na depresiu, je to aj prejav hypochondrie.  To znamená , že  sú depresívni  skoro všetci!

 

Depresia  neznamená to isté , ako   osobné zlyhanie, alebo charakterové zlyhanie!

Sú rôzne    diagnózy, týkajúce sa depresie,  značky podľa medzinárodnej klasifikácie:

F32= 1 epizóda depresie

F33=  periodická depresia

F34.1 chronická porucha nálad miernej intenzity / to má  každý/- hovorí sa tomu dystýmia, cyklotýmia.

F43=reakcia na závažný stres, porucha prispôsobenia sa

F06= symptomatická depresia- po IM, pri  karcinóme , infekcii, anémii,  v klimakteriu, aj po  liekoch: Ibalgin, Indometacin, alkohol, kodein, tamoxifen, halloperidol, chlorpromazin, methyldopa, prednison,..

 

F31=bipolárna afektívna porucha:

-ide o striedanie

Hypománie- mierne zvýšenie nálady-4 dni -4 týž., zvýšená výkonnosť, znížený spánok, normálne spoločensky  funguje, velikášstvo .

Mánie- logorhea, prehnaný optimizmus, narúša to fungovanie doma i v práci.

Depresie- nevie sa tešiť-anhedónia, únava po nepatrnej námahe, p. spánku, znížená chuť do jedla,

 

Príznaky sa pritom kombinujú  každých  14 dní.

Stupeň  :

-ľahký-mierny-relatívne dobre funguje

-stredný- narušené fungovanie

-ťažký- nevie samostatne fungovať

 

Na záver ešte   raz : depresia   a s ňou spojené poruchy správania, pamäti, až  niekedy prejavy demencie sú často  len príznak, za ktorým je často  iná príčina , ako samotná psychika 

 

A ešte niečo, milí pacienti!

Jednou z najčastejších vyvolávajúcich príčin depresií býva strata blízkeho človeka, jeho smrť!

Všade sa píše, v každom časopise, ako sa skrášliť, ako schudnúť, čo je  moderné si obliecť, ako  kde  a aký konflikt vznikol, ale  nikde som nečítala,  ako sa vyrovnať, ako vôbec prežiť tú strašnú bolesť, najhoršiu na svete!!!

Je to ako najhoršia choroba !

Nepomôžu slová, musí sa s tým človek  naučiť žiť, lebo nemá inú možnosť. Musí žiť pre tých, ktorí tu zostali a láska k nim pomôže trochu zmierniť túto bolesť. A práca! Robiť niečo užitočné, čo človeka baví. Ale aj keď robí niečo, čo ho nebaví,  robí to preto, že musí, zas to robí pre niekoho, koho má rád.

Preto aj ja píšem tieto články, lebo ma to baví a cítim, že robím dobrú vec, že tak zmiernim bolesť za svojim ockom . 

Čas  sa tiež považuje za liek, zahojí rany, ale v tomto prípade nie tak ,akoby sme chceli. Ale  každým dňom nás posúva bližšie k milovaným, lebo smrť je jednoducho neodvratná, či sme  miliardári, alebo  bezdomovci.

To, že sme tu , je okamih! To, kde budeme po smrti, je večnosť, len nikto nevie, aké to tam bude. Smrť patrí k životu, tak ako narodenie nového života, nemôžeme s tým nič urobiť, je to akoby sme chceli zariadiť , aby sa zem netočila, aby sa nestriedala  deň a noc.

 

Určite ku liečbe depresie  pomáha kontakt s prírodou, primeraný pohyb, pozitívne myslenie, mať dobrých priateľov . Ak je taká možnosť, tak aj  pestovanie  rastlín v záhradke, alebo  na balkóne,  chov zvieratiek, len treba byť obozretní a robiť všetky preventívne opatrenia  proti parazitom, zvieratkami sa nenechať oblizovať, atď.. Sama príroda je  pre nás liekom, je jednoducho geniálna.

 

Doporučujem prečítať aj článok  insomnia- nespavosť, ktorá je  často spätá s depresiami.

Ešte by som sem chcela napísať informácie   o tom, kedy  môže byť zvýšený prolaktín,  hormón, ktorý má rôzne  účinky, kktorý  nielen že   podporuje  produkciu mlieka  u ženy  po pôrode, ale  sa zistilo, že jeho zvýšená hladina môže mať   štartovací   efekt aj napríklad na  systémový lupus,   či iné autoimunitné ochorenia,   či neplodnosť,  robí aj zvýšené zrážanie  krvi, je aj za depresiami / často práve ženy po pôrode majú depresie, hovoríme im laktačné/ , čo sa týka nášho článku, čo je písané aj vyššie v texte, robí aj zvýšené ochlpenie,  príznakov je mnoho, taktiež príčin, od nádorov  v hypofýze, po  príčiny    taktiež v zápaloch  v tráviacom trakte, alebo  aj v stresoch, aj pri zníženej funkcii štítnej žľazy / čo má mimochodom zas  svoje príčiny/  ,  či dokonca  ho zvyšujú aj niektoré   psychiatrické  lieky , tak  sa potom sami  môžu pričiniť paradoxne o zhoršenie depresie.    Viac informácií o prolaktíne Vám napíšem  do článku Osteoporóza, lebo    patrí aj medzi sekundárne  príčiny   riedkej kosti. Pritom hyperprolaktinémia  je  aj najčastejšou  poruchou  v endokrinologickej praxi. Hladina prolaktínu je  znova len príznak,  jej normálna hladina v krvi    ju nevylučuje, jej vyšetrovanie má veľa  úskalí.

Jej zvýšená hladina môže byť aj v príčinách  rôznych uzlíkov na prsníku,  vrátane rakoviny prsníka, o ktorej je napísaný zvlášť článok.  Prolaktín totiž  podporuje rast  určitých buniek v prsníku, súčasne súvisí s nedostatkom dopamínu, čo zas súvisí s depresiami.

Tam, kde je veľa prolaktínu, je  obyčajne aj málo dopamínu, a to znova býva aj pri  ochoreniach pečene, akejkoľvek príčiny. Môžu to byť aj    vrodené trombofilné stavy, či získané, lebo vtedy   sa  pečeň postupne upchá   zrazeninami,  aj vtedy   dochádza ku cirhóze a nakoniec   človek vykrváca    z pretlaku v pažerákových varixoch, lebo teda cieva praskne, ale v skutočnosti bolo na príčine zvýšené zrážanie krvi.

Pečeňsa stará o odbúravanie  estrogénov, takže, ak je chorá, tak  nadobudnú prevahu, tým pádom aj ich vplyv na depresie, či prsník, prostatu, atď.

Tiež je známe, že antikoncepčné, hormonálne tabletky vedú ku depresiám, zníženiu libida , zvyšujú zrážanlivosť krvi, nemali by ich užívať ženy, kde je anamnéza rakoviny prsníka a podobne.

Je to len   jedna z možností, o pečeni   mám tiež  samostatný článok. Mimochodom  tiež pri  Parkinsonovej chorobe   je často postihnutá pečeň, je tu málo dopamínu, tiež je pri nej často  depresia, demencia,  atď. Súvislostí  je neúrekom. Určite  sa nájde pri týchto ochoreniach aj súvis  s rakovinou prostaty, minimálne s jej  zväčšením.

Aj o rakovine  prostaty mám samostatný  článok.

 

 

Teraz  niečo ku Nositeľom Nobelovej ceny  z r. 2013- je to podľa mňa zaujímavé, prinajmenšom preto, lebo zďaleka nevieme všetko a v spoznávaní    organizmu, teda aj jeho porúch, liečby   sme   na   začiatku.

 

Traja  americkí vedci:

T.C.Sudhof- študoval  ako komunikujú nervové bunky/ neuróny/ presynaptické a postsynaptické/ čiže v mieste, kde  sa    spájajú a prenašajú sa impulzy/. Objasnil  ich regulačné mechanizmy, ako  si tento impulz odovzdávajú a ako sa  takéto spojenie-synaptické   formuje. Zaujala ho  exocytóza- vlastne  spôsob, ako sa z neurónu  dostanú von- cez bunkovú membránu, transportné bielkoviny, látky, ktoré  sa prenášajú týmito   nervovými bunkami, presne popísal ich reguláciu  prostredníctvom  kalciových iónov.

Opísal   2 kritické proteíny-complexín a synaptotagmín, ktoré sa zúčastňujú na   kalciom  kontrolavanom  splývaní  vezikúl v neuróne. Vezikuly sú pritom  akoby také  bublinky v cytoplazme neurónu, ktoré  obsahujú  dôležité látky-molekuly , ktoré  boli vyprodukované  v Golgiho aparáte a v endoplazmatickom retikule- tie sa  nachádzajú v každej bunke..

Poruchy   v tejto synaptickej transmisii- teda    ľudsky povedané v prenose  vzruchu z jednej  nervovej bunky na druhú, môžu úzko súvisieť so vznikom takých ochorení ako je Alzheimerova choroba, autizmus, schizofrénia.

 

R.W.Schekman- skúmal   na kvasinkách  transport proteínov v bunke, identifikoval  tie proteíny na endoplazmatickom retikule ,  ktoré tvoria tieto    vezikuly a chakterizoval ich gény. Dokázal, že mutácie  týchto génov sa spájajú s rôznymi chorobami . Kvasinky použil ako  najjednoduchší  model    eukaryotickej bunky.

 

J.E.Rotman

Objasnil , ako sa  membrány   týchto transportných   vezikúl viažu  na cieľové proteíny. Použil na výskum    vírus vezikulárnej stomatitídy / ten, čo  často robí bolesti hrdla  a na zadnej stene     hltana   sú  také malé pľuzgieriky /. A síce   proteín  tohto vírusu  sa dal    sledovať  aj čo sa týka   vnútrobunkového transportu,  aj čo sa týka  exocytózy.

Na tomto víruse vlastne  preskúmal  túto exocytózu- odovzdávanie látok  obsiahnutých vo  vezikulách von z bunky .

Neurotransmittery  obsiahnuté v týchto  vezikulách  sa dostávajú  do kontaktu s membránami  buniek v synaptickom spojení, pomocou   ďalších zložitých     chemických  signálov sa koordinujú také dôležité funkcie , ako je  pohyb, vnímanie, vedomie, pamäť   atď.

Informácie   sú z časopisu Monitor  medicíny 4/2014.

 

Ja by som dodala, že   určite dochádza podobným mechanizmom ku exocytóze aj  v iných bunkách . Hlavne  endokrinologicky aktívnych  / B bunky pancreasu/.

A ešte niečo, ktovie aké chemické pochody prebiehajú v mysliach  zločincov, schizofrenikov, zdanlivo    normálnych  ľudí, ktorí   zrazu   spravia  niečo, čo nikto nečakal.

Aj tu  podľa  mňa  môže byť viac príčin, tak ako keď  havaruje lietadlo, stretne sa naraz viac porúch a lietadlo spadne. Vraj málokedy je   len jedna príčina.

Napadla ma taká úvaha! Veď čo všetko sa môže skrývať za  depresiami a s nimi súvisiacimi poruchami správania rôzneho charakteru!

Podľa mňa  by sme  nemali   odsudzovať  nikoho, lebo nevieme presne , čo za tým je, aj keď sa to  ťažko  priznáva!

 

Takže   na  prenosné   signály  má obrovský význam  akýkoľvek výkyv  v organizme, ktorý ovplyvňuje   rovnováhu v organizme, hlavne  ióny   .

Depresie  tiež súvisia so zápchami. O nich je samostatný článok Obstipácie. Niekedy  má človek  roky  zápchu a až potom sa objaví schizofrénia, alebo  depresívna porucha.

Je tiež zaujímavé, ako títo pacienti majú súčasne infekciu H. pylori, alebo  parazity, alebo laktózovú intoleranciu, či celiakiu.

Pritom sú to ľudia, ktorí často nezvládnu napríklad vysokú školu, psychicky , ani mentálne. Neraz to skončí až suicídiom, teda sebevraždou. Ktovie, čo bolo v skutočnosti na príčine, či aj ich rodičia, či priatelia, manželia, nemali   H. pylori, či inú infekciu, choroby, ktoré by  s tým súviseli. Ale   sú samozrejme aj bacilonosiči. Viď vysvetlenia v článku Normálne baktérie v čreve.

Tieto názory  mám na základe toho, čo vidím v praxi, a čo čítam, dávam to dokopy a tak by som  chcela pomôcť aj Vám vidieť napríklad  za depresiami   v prvom rade príznak.

 

 

Ešte niektoré poznatky  z iných časopisov, len už nemám poznačený zdroj:

-zrakové halucinácie  môžu signalizovať AD- Alzheimerovu demenciu , ale môžu byť aj u zdravých ľudí pri zaspávaní /pseudohalucinácie/,alebo pri poruche spánku

-zrakové halucinácie  sú aj pri intoxikáciách, delíriu / alkohol, drogy, organickom psychosyndróme/ Parkinson, schizofrénia, epilepsie, migrény- tu by som pripomenula možné  iné príčiny epilepsie  v časti neurogénny tetanický syndróm, alebo  nedostatok magnesia/.

-u schizofrénie sú   aj sluchové halucinácie

U AD  sú pseudohalucinácie-   sú to také, že si uvedomuje  nereálnosť. Môžu byť elementárne- záblesky, alebo komplexné- celá postavy, scény, zvieratá.

 

Zhrnutie:

Na konci článkov   sa    väčšinou pokúšam urobiť   zhrnutie, ale  čím viac   čítam a vidím viac  súvislostí, tým je aj ťažšie  zhrnutie urobiť.

-určite treba vylúčiť   zápal v tráviacom trakte- H. pylori, Camplylobaktera, parazity,   celiakiu, či iné    zápaly  v tráviacom trakte, to znamená v žalúdku- atrofická gastritída , v čreve, pečeni, pankrease,

-či nemáte potravinovú alergiu, tá ale  tiež môže byť len príznakom, mám pre Vás  aj článok o potravinovej alergii, aj o celiakii   atď., či nemáte  laktózovú intoleranciu, ktorá je ale tiež   často aj sekundárna

-z parazitov  by som spomenula hlavne lamblie, lebo sú veľmi malé,  nemusia   prejsť až do stolice, často bývajú  v duodenálnej šťave

-ak chováte zvieratká   a náhle sa objavila depresia,  treba  myslieť  aj na túto možnosť ,   napríklad    možnosť parazitov, či  H. pylori, či iného mikroorganizmu,   najlepšie je   pravidelne  sa dať, tak ako aj zvieratká, odčervovať, existuje aj prírodný prípravok Parazitex, alebo cez  obvodného lekára   Vermox , v tomto  zmysle  je dobré prečítať si aj článok Normálne baktérie v čreve

-od zvieratiek  aj napríklad Brucelóza robí depresie, či pásomnica, ..

-rozhodne   je dôležité aj to, na čo sa liečia rodičia, priatelia, manželia  , kde pracujete, lebo aj u nich môže byť napríklad H. pylori  a ten má mnohé prejavy, nielen vredy , ale aj mimožalúdočné    prejavy, mnohé  sú už aj dokázané , napríklad vzťah ku anémiám, nízkym trombocytom,  atď., iné  sú logickým vyvodením  toho, čo  H. pylori robí, a síce zápal žalúdka/ viď  presnejšie v článku Gastritídy, lebo je toho veľa, aj v samostatnom článku o H. oylori, ktoré Vám budem postupne posielať /, dokázaný je jednoznačne jeho vzťah ku rakovine žalúdka

-určite treba prestať fajčiť, a to nielen z dôvodov depresie, ale  aj iných, okrem zdravotných aj   tých finančných, určite to neprispeje  ku zlepšeniu ekonomickej situácie v rodine, skôr  naopak  a to potom vedie ku  zadĺženosti, a znova ku ďalším depresiám, vzniká začarovaný kruh. Človek  je potom aj chudobný, aj chorý, rozbije  si  ešte  aj rodinu.  Niekedy  je ale lepšie prestať fajčiť postupne, alebo s pomocou  Magne B6, alebo s Welbutrinom, aby sa depresie nezhoršili.   Niekedy pomôže aj Wobenzým, len ten je drahý,  ale nie viac ako cigarety. Žiaľ  táto rada   je väčšinou zle vnímaná, pritom  by mnohým pomohla. Nikotín tiež vedie  ku  zápalom v cievach  všeobecne,  aj ku tým   v tráviacom trakte, je známe   že má podiel aj na vzniku vredov,  takže sám  významne prispieva  aj ku depresii, hoci   to tak   naoko  nevyzerá. Zvyšuje aj  tuky v krvi, spolu s tým alkoholom, znižuje vitamín D, atď.

-to isté platí o alkohole,  či drogách,... nikotínom, drogami,  aj alkoholom spôsobené poškodenie     tráviacej sústavy a následne  všetkých ciev, poviem to takto po lopate a výstižne,  priam privoláva  na    „návštevu “ H. pylori, či iné  mikroorganizmy,  sú aj najčastejšími príčinami nedostatku D vitamínu ,  čo vedie  celkovo ku zrúteniu imunity, chrobné  zmeny  sú potom  doslova všade, aj v mozgu, preto sa to ťažšie vysvetľuje

Žiaľ v prípade drog sa nie vždy podarí fungovanie mozgu, teda aj myslenia  prinavrátiť, vlastne to platí pre akékoľvek príčiny  poškodenia mozgu, jeho buniek, to však neznamená, že sa nič nedá zlepšiť, práve naopak, ešte viac treba   zapojiť     ostatné možnosti. Najprv si to ale treba uvedomiť. 

-treba mať    určite   urobené základné vyšetrenia,  krvný obraz, glykémiu, pečeňové testy,   kreatinín, moč  ,   TSH- čo je orientačne   štítna žľaza,  atď.,  doporučujem aj D vitamín,   aj o ňom je samostatný článok. Určite je fajn v rizikových skupinách aj vyšetrenie na  VHB,VHC. Dobré pečeňové testy  nevylučujú chorú pečeň. Pre vitamín D je  nesmierne   dôležité mať   aj zdravé trávenie, aj pečeň, aj obličky, kosť. Všetko je prepojené, o všetkom mám samostatné články.

Nakoniec  je všeobecne  známe, že  každá choroba, hlavne  dlhodobá, vedie ku depresii, čo je logické. Platí to ale aj naopak.

-ak vznikla depresia náhle, hlavne u mladého človeka, ale aj u starších ,  nutné je  aj  CT, či MR  hlavy, aj teda na tie infekčné možnosti, to sú aj zápaly pečene napríklad

-myslieť aj na lieky , možnosť  depresií ako ich nežiadúceho účinku, plus sú to aj lieky   s hormonálnym účinkom:antikoncepcia, hormonálna substitučná liečba, aj Tamoxifen...ak je súčasne prítomná iná príčina zvýšenia prolaktínu, tak jasne, že     jeho hladina stúpne, a zvýši sa aj zrážanie krvi, tým pádom môžu vzniknúť aj trombotické príhody, či  rakovina prsníka napríklad / mám takú pacientku, ktorá mala dlho aj depresie, aj chorý pankreas, srdce, potom dostala    Ca  prsníka, do liečby Tamoxifen, a krátko na to  mala embóliu. Teraz  má problémy s chrbticou, kĺbmi, s močovými infekciami. Súvislosť  s tráviacim traktom zatiaľ   odmieta, nie je to ľahké v ambulancii vysvetliť./

Medzi lieky , ktoré zvyšujú prolaktín  patria aj lieky  ako je Degan, Costi / napríklad je známy ich   vplyv na zhoršenie  parkinsonizmu, cez  systém prolaktín-dopamín,kde je inverzný vzťah, alebo lieky  proti  migréne- triptany, kodeínové lieky/ čo  sú aj mnohé kombinované prípravky  od bolesti/, blokátory kalciových kanálov    na liečbu hypertenzie- napríklad Verogalid, či lieky    na  zníženie kyseliny v žalúdku, čo je aj  Oprazole, lebo ak je málo HCL   , tak je aj málo vápnika, vitamínov, atď.

Neznamená to, že ich treba vysadiť, len   treba presne vedieť na čo  tie lieky  užívate, či sa nedajú vymeniť, ako dlho sa majú brať , atď. Všetko sa treba poradiť s lekárom , ktorý ich naordinoval  a tiež s Vašim obvodným lekárom.

V liekoch treba mať jednoznačne jasno, ak ich užívate viac, treba mať pri sebe aj ich zoznam, mg, dávku. Tak, ako je dôležité mať na tom zozname  lieky, na ktoré   máte alergiu, alebo   jej podobnú reakciu.

 

Čo si myslím   o iných alternatívnych možnostiach liečby ? Niekedy  môžu pomôcť,    ak sa upraví životospráva a choroba je na začiatku, môže   to pomôcť, vlastne tá životospráva je  aj podmienkou uzdravenia  , súčasťou klasickej medicíny . Ak je však napríklad na príčine celiakia, tak určite nepomôže  chodenie   po  naturopatických  ambulanciách, biorezonanciách ,   dokonca ani homeopatia, či drahé prípravky Tian Shi, alebo  LR produkty.

Nakoniec aj parazity sami   profitujú a prežijú v tele , len vtedy, ak je málo HCL v žalúdku a to má zas svoje príčiny.Viď  článok gastritídy.

Na druhej strane sa mi páči, ako tieto alternatívne možnosti pristupujú ku  chorobám, že vnímajú človeka ako celok, a napríklad  , čo sa týka   homeopatie, priam    obdivujem  princíp  liečenia, na ktorý    prišiel jej objaviteľ, určite to nezavrhujem. Sú určite prípady, kedy to môže pomôcť, ale  nikdy sa nesmie obísť klasická medicína, lebo   za depresiami už  môže byť aj niečo    , čo homeopatia  nezastaví a čo  môže byť vážnejšie.

Sama  niečo   z homeopatie   užívam, ak ma to vylieči, určite Vám o tom napíšem. Dokonca môže  niekedy až zachrániť život.

Zvlášť ku depresiám  a ku  znovunastoleniu rovnováhy  môže pomôcť  aj    cvičenie jogy   a podobne, hocijaký šport, hlavne  pohyb v prírode, návšteva psychológa, či kostola, dobrej priateľky, ale  nemusí to stačiť. Hlavne to musíme    chcieť my sami a urobiť preto všetko, čo sa dá. Preto je treba poznať   jednotlivé možnosti príčin depresie, aj  jej  zhoršenia  .

Ešte taká rada,   majte ohľad aj na tú priateľku, či priateľa, lebo ak bude denno- denne počúvať vaše náreky, aj on zblbne a pritom aj on má svoje    starosti.

Treba mať aj zdravú pečeň, obličky, žalúdok, črevo, pankreas, štítnu žľazu,.. všetko to súvisí aj s depresiami, aj s D vitamínom, aj s našou imunitou.

Jasne, že je dôležitý aj psychológ, aj psychiater, ale  určite aj tá somatická, teda telová stránka  veci, o tom Vám vlastne   v tomto článku píšem.  Lieky Vám tiež pomôžu  prekonať depresiu,  ale  majú aj svoje možné  nežiadúce účinky. Rozhodne    ich sami  nevysadzujte, vždy sa treba poradiť  so psychiatrom. 

Na záver ešte niečo, čo by som rada     napísala. Ak človek s depresiami urobí  niečo, čo  súvisí už aj s demenciou, možno za tým bolo niečo  z hore vymenovaných možností, za čo ani nemôže,  je ťažké ho za to aj odsudzovať, ale tiež  je ťažké, až nemožné mnoho vecí odpustiť. Ale to nie je podstatné. Podstatné je  sa z toho poučiť, aby sa to neopakovalo. Nikdy totiž nevieme, čo za tým v skutočnosti bolo, aké  pochody  v hlave  , v jeho duši , aj v tele prebiehali. Pritom tie  isté   príčiny mohli robiť  aj problém inde, napríklad  s očami. Narážam tým na prípad Lubitz, leteckú katastrofu, údajne mal totiž aj problém s očami . To ma len tak napadlo, mám pre Vás aj článok  Očné prejavy  interných ovchorení. / Lubitz  mal totiž aj problém s očami/.

Takéto  celostné vnímanie  depresií, a iných   príznakov, by mohlo mať obrovský preventívny význam , nielen žeby to zlepšilo   depresie, ochránilo  pacientov  aj ich rodiny, ale napríklad   v prípade pilotov, by to zachránilo životy aj cestujúcich.

Konkrétne mám taký návrh, aby sa aj piloti vyšetrovali na  trombofilné stavy / to je keď  sa   v cievach   viac zráža krv/ ,a to  nielen vrodené, ale aj   získané, čo je často zápal v tráviacom trakte, lebo  to môže viesť  tiež   ku  depresiám, aj ku demenciám. Budem Vám o  tom písať v článku Trombóza, konkrétne   mám na mysli z vrodených   trombofilných stavov  antifosfolipidový syndróm , ale aj samotná  celiakia  je známa  poruchami v zrážaní krvi . Piloti majú totiž  aj o dva  významné rizikové faktory  trombózy navyše , pobyt vo vysokej nadmorskej výške a sedavé zamestnanie.  

Že preháňam ? Čas to ukáže ! Píšem pre Vás len veci, ktoré už sú objavené, len ich dávam dokopy, tie súvislosti, s tým čo vidím v živote.

Píšem Vám veci, čo  ma naučil sám život, čo   sa len tak v škole nenaučíte  a mojim prianím by bolo, aby  tu  aj iní odborníci  napísali  svoje   názory, skúsenosti. Čokoľvek, aj od obyčajných ľudí, čo by  zas pomohlo  iným, aby   boli zdravší. Aj keby to mali byť chyby v zdravotníctve. Lebo aj na tých chybách sa dá veľa naučiť.

Tak ďakujem pekne  , ak  mi niečo napíšete, nejaký svoj názor.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Zarábajú milióny na úkor štátu. Priekupníkov dreva sa nedarí odstaviť

Niektoré firmy, ktoré len skupujú drevo a posúvajú ho ďalej, majú s Lesmi SR uzatvorené nevypovedateľné zmluvy.

KOMENTÁRE

Starostlivosť vzorného hospodára

Podozrenie, že sa o milióny podelili, asi napadá kdekomu.

ŠPORT

Nechcel som, aby Nasťa odišla. Dnes to chápem, tvrdí jej brat

Ako je možné, že Kuzminová vyhráva, a naši nie, čudujú sa Rusi.


Už ste čítali?